W dniu 29 maja 2016 roku na stadionie sportowym w Gaci odbyły się XXXIX Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze połączone z obchodami Dnia Dziecka zorganizowane przez OSP Gać, ZG OSP w Gaci oraz Stowarzyszenieo na Rzecz Rozwju Gminy Gać.

W zawodach uczestniczyło 16 drużyn :

- w grupie A - 6 męskich drużyn pożarniczych z OSP Białoboki, Dębów, Gać, Mikulice, Ostrów i Wolica

- w grupie C- 3 kobiece drużyny z OSP Dębów, Gać, Ostrów

- w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców 4 drużyny z OSP Dębów, Gać, Mikulice i Ostrów

- w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewczyn 3 drużyny z OSP Dębów, Gać i Mikulice .

 

Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: w sztafecie pożarniczej i w ćwiczeniu bojowym na motopompie TOHATSU oraz odbywały musztrę nie wliczaną do klasyfikacji ogólnej. Poprawność wykonywanych zadań oceniała Komisja Sędziowska z PSP w Przeworsku na czele z bryg. Pawłem Janasem. Startujące drużyny uzyskały następujące miejsca:

 

W grupie A (męskiej drużynie pożarniczej):

I miejsce - OSP Gać,

II miejsce - OSP Wolica,

III miejsce - OSP Białoboki,

IV miejsce - OSP Ostrów,

V miejsce - OSP Dębów,

VI miejsce - OSP Mikulice.

 

W grupie C (kobiecej drużynie pożarniczej):

I miejsce - OSP Gać,

II miejsce - OSP Dębów,

III miejsce - OSP Ostrów.

 

W grupie MDP-chłopcy:

I miejsce - OSP Ostrów,

II miejsce - OSP Mikulice,

III miejsce - OSP Gać,

IV miejsce - OSP Dębów.

 

W grupie MDP - dziewczyny:

I miejsce - OSP Gać,

II miejsce - OSP Mikulice,

III miejsce - OSP Dębów.

 

Za zajęcie miejsc I, II i III drużyny otrzymały pamiątkowe medale oraz nagrody w postaci talonów z przeznaczeniem na zakup sprzętu p. pożarowego ufundowane przez Radę Gminy Gać oraz Wójta Gminy. Dodatkowo zwycięscy zawodów w grupach „A” i „C” otrzymali puchary a wszystkie drużyny biorące udział w zawodach pamiątkowe dyplomy.

 

Po raz pierwszy w zawodach uczestniczyli najmłodsi mieszkańcy naszej gminy, przedszkolaki z Punktów Przedszkolnych:

- „Kraina Uśmiechu” z Ostrowa,

- „Chatka Puchatka” z Dębowa,

- „Samodzielny Maluch” z Białobok,

- „Bajkolandia” w Gaci.

 

Bieg sztafetowy wygrała reprezentacja przedszkola „Chatka Puchatka” z wynikiem 30,1s. Na drugim miejscu konkurencję ukończyły przedszkolaki z „Bajkolandii” z czasem 38,2s., trzecie miejsce zdobyło przedszkole „Samodzielny  Maluch” z czasem 39s. Miejsce czwarte zajęły przedszkolaki z „Krainy Uśmiechu” z czasem 42,3s.

Wszystkie dzieci startujące w reprezentacji otrzymały medale, drobne upominki a przedszkola podziękowania za udział w zawodach.

 

Równolegle odbywał się również po raz pierwszy Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych z terenu naszej gminy.

Szkołę Podstawową z Gaci reprezentowało 2 drużyny, Szkołę Podstawową z Dębowa, Białobok i Ostrowa po 1 drużynie.

Drużynom sędziowali: Ryszard Ruchała, Mariusz Szpytma

I miejsce zdobyła SP Białoboki,

II miejsce SP Gać - grupa A,

III miejsce SP z Dębowa,

IV miejsce SP Gać - grupa B,

V miejsce SP Ostrów.

Drużyny otrzymały dyplomy oraz upominki a za zajęcie I-III miejsca piłki nożne.

 

Drobne upominki i słodycze ufundowali:

- "ARGO" Sp. z o.o., Prezes Leszek Argasiński

- "AKS" Firma Handlowa Kazimierz Szczygielski Sklep "Primaks"

firma DMD tonery,

- Tanie ubezpieczenia Rafał Ochyra

Spółdzielnia Socjalna „Dobry Dzień”

- GS "Samopomoc Chłopska"

- Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK, klub „serce sercu” w Gaci

- Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

 

Nagrody wręczali: Prezes Honorowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Stanisław Zając, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci - Wójt Gminy druhna Grażyna Pieniążek, Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku st. bryg. Janusz Flak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci -Przewodniczący Rady Gminy druh Lesław Stańko.

Swoją obecnością zawody zaszczycili następujący goście:

 • Poseł na Sejm RP Pani Anna Schmidt-Rodziewicz,

 • Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego druh Lucjan Kuźniar,

 • Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pan Tomasz Bury,

 • Prezes Honorowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Stanisław Zając,

 • Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku bryg. Dariusz Homa,

 • Radny Rady Powiatu Pan Jacek Pieniążek,

 • Z-ca Dyrektora Biura Regionalnego TUW w Rzeszowie Pan Grzegorz Nowak,

 • Przedstawiciel Oddziału Regionalnego TUW Pan Wiesław Olbrycht,

 • Prezes Rejonowego PCK w Przeworsku druh Tomasz Huc,

 • Sołtys wsi Gać druh Zbigniew Sas,

 • Sekretarz Gminy Pan Mariusz Pawlak,

 • Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Gać Pani Bożena Szczepankiewicz,

 • Dyrektorzy Szkół z terenu gminy, Dyrektor Żłobka w Gaci.

Zawody rozpoczęła koncertem Orkiestra Dęta OSP Gać.

Strażacy ochotnicy z Gminy Gać co roku wkładają wiele czasu i zaangażowania do startu i przygotowań przed zawodami. Doskonalą swoją sprawność fizyczną i umiejętności techniczne, a także osiągają coraz lepsze rezultaty  czasowe w wymienionych konkurencjach. Jest to szczególnie ważne, gdyż udział w zawodach strażackich jest swoistym sprawdzianem gotowości bojowej do działań ratowniczo-gaśniczych, oraz niesienia szybkiej i sprawnej pomocy poszkodowanym.

 

 

 

Galeria: