Aktualności

W dniu 16 września odbyły się manewry międzygminne jednostek OSP z terenu gmin: Gać, Przeworsk oraz Zarzecze.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać realizują projekt „Z nami bezpieczniej” dofinansowany ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Na tę okoliczność co roku Orkiestra Dęta OSP Gać organizuje uroczystość ku czci patronki muzyki kościelnej, które jest jednocześnie okazja do podsumowania rocznej działalności zespołu.

   Dnia 23.10.2016r. w Domu Strażaka w Gaci obrady V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku.

W dniu 28 sierpnia 2016 r. na terenie placu rekreacyjno - sportowego w Tryńczy odbył się III Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP.

W dniu 3 lipca 2016 roku (niedziela) w Częstochowie odbył się ostatni z siedmiu turniejów w ramach XXIV Regionalnych Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych (półfinał mistrzostw Polski) z udziałem Orkiestry Dętej OSP Gać, która w przeglądach regionalnych (organizowanych co 2 lata) uczes

     W dniu 12 czerwca 2016r. w Zarzeczu odbyły się Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF. W zawodach wzięło udział 23 drużyny z Gmin Gać, Zarzecze, Przeworsk i Jawornik Polski.

Strony