Aktualności

 

 

Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Na tę okoliczność co roku Orkiestra Dęta OSP Gać organizuje uroczystość ku czci patronki muzyki kościelnej, które jest jednocześnie okazja do podsumowania rocznej działalności zespołu.

   Dnia 23.10.2016r. w Domu Strażaka w Gaci obrady V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku.

W dniu 28 sierpnia 2016 r. na terenie placu rekreacyjno - sportowego w Tryńczy odbył się III Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr Dętych OSP.

W dniu 3 lipca 2016 roku (niedziela) w Częstochowie odbył się ostatni z siedmiu turniejów w ramach XXIV Regionalnych Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych (półfinał mistrzostw Polski) z udziałem Orkiestry Dętej OSP Gać, która w przeglądach regionalnych (organizowanych co 2 lata) uczes

     W dniu 12 czerwca 2016r. w Zarzeczu odbyły się Zawody Powiatowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF. W zawodach wzięło udział 23 drużyny z Gmin Gać, Zarzecze, Przeworsk i Jawornik Polski.

    Tradycyjnie w uroczystość Bożego Ciała Orkiestra Dęta OSP w Gaci działająca przy GOK w Gaci zapewniła oprawę muzyczną mszy świętych i procesji w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Gaci, a następnie w Parafii pw. błog. Karoliny Kózki w Rzeszowie.

Więcej:

    8 maja 2016 roku odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Strażaków do Matki Bożej Saletyńskiej do Dębowca.

Strony