Aktualności

W dniu 31.01.2015r. w Domu Strażaka w Gaci odbyło się walne zebranie sprawozdawcze.

W dniu 7 grudnia 2014 roku Gacka Orkiestra uczciła patronkę muzyki Św. Cecylię podczas uroczystości wieńczącej Jubileusz 25-lecia działalności zespołu. Obchody rozpoczęła Msza Święta w intencji muzyków i ich rodzin w Kościele Parafialnym w Gaci pod przewodnictwem ks. Wiesława PYTKO Proboszcza Parafii Gać, koncelebrowana przez ks. kan. Bogdana BOGACZEWICZA Dziekana Dekanatu Frysztackiego i ks. Pawła SAMBORSKIEGO Kapelana Strażaków, Wikariusza Parafii p.w. błog. K.Kózki w Rzeszowie, który wygłosił homilię.

     W dniu 27.09.2014r. w godz. 9.00 do 14.00 na terenie Gminy Gać odbyły się Międzygminne Manewry Ratowniczo Gaśnicze Jednostek OSP zorganizowane przez Ochotniczą Straż pożarną w Gaci oraz ZG ZOSP RP w Gaci.

Strony