Aktualności

     W dniu 27.09.2014r. w godz. 9.00 do 14.00 na terenie Gminy Gać odbyły się Międzygminne Manewry Ratowniczo Gaśnicze Jednostek OSP zorganizowane przez Ochotniczą Straż pożarną w Gaci oraz ZG ZOSP RP w Gaci.

Strony