W dniu 27.09.2014r. w godz. 9.00 do 14.00 na terenie Gminy Gać odbyły się Międzygminne Manewry Ratowniczo Gaśnicze Jednostek OSP zorganizowane przez Ochotniczą Straż pożarną w Gaci oraz ZG ZOSP RP w Gaci. Międzygminne Manewry Ratowniczo Gaśnicze przeprowadzane są cyklicznie, co roku w innej Gminie. W tegorocznych manewrach wzięło udział 33 jednostki OSP z terenu powiatu Przeworskiego oraz 3 jednostki KSRG OSP Husów, OSP Markowa, OSP Sietesz.

Obserwatorami manewrów byli liczni goście między innymi: Wicemarszałek Woj. Podkarpackiego Lucjan Kuźniar, starosta przeworski Zbigniew Kiszka, radni Powiatu Przeworskiego lek .med. Jacek Pieniążek oraz Janusz Wajhajmer, wójtowie Grażyna Pieniążek (Gmina Gać, Prezes Zarządu Gminnego OSP), Wiesław Kubicki( Gmina Zarzecze , Członek Zarządu Krajowego Ochotniczych Straży Pożarnych RP), Paczka(Gmina Przeworsk), Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku bryg. Janusz Flak , kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego Falck Medycyna w Przeworsku Mateusz Porowski, dyrektor rejonowy ARiMR Tomasz Bury, sołtys wsi Gać Zbiegniesz Sas.

Odprawę przeprowadził komendant powiatowy PSP bryg. Janusz Flak oraz Ratownicy Medyczni Falck. Tomasz Huc Marcin Szlęk , Marcin Drozd, którzy zostali poproszeni przez Komendanta gminnego Pawła Wajhajmera o zorganizowanie medycznej strony manewrów biorąc pod uwagę rozwijająca się potrzebę przeszkolenia członów OSP z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed medycznej jak również poprzez manewry sprawdzenia wiedzy i umiejętności poszczególnych jednostek z zakresu Ratownictwa Medycznego.

Zuwagi na złożoność, poziom zaawansowania manewrów i duża liczbę jednostek OSP do współpracy zaproszeni zostali również Ratownicy Medyczni Sławomir Jaworski , Agnieszka Gocek Łukasz Gocek, którzy poproszeni zostali o pomoc w przeszkoleniu organizacji i ocenie poszczególnych jednostek OSP podczas odbywania się manewrów. Zarząd OSP Gać, jako główny Organizator manewrów powierzył nadzór nad całą organizacja merytoryczną i techniczną Ratownikom Medycznym Falck.

Manewry Jednostek OSP polegały na wykonaniu przez każda z 36 jednostek OSP dwóch zadań z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pierwsze zadanie dla każdej jednostki OSP polegało na sprawdzeniu z wiedzy i umiejętności z zakresu pomocy przedmedycznej, urazów, oparzeń, tamowania krwotoków opatrywania ran, wezwania Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz opieki nad poszkodowanym do chwili przyjazdy ZRM. Drugim zadaniem do którego każda jednostka została zadysponowana przez dyspozytora była pomoc osobie która omdlała. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Strażacy musieli ocenić miejsca zdarzenia ,stan poszkodowanego, wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo –oddechowej na przygotowanym wcześniej fantomie BLS. Oceny postępowania i zachowywania poszczególnych algorytmów dokonywali Ratownicy Medyczni Firmy Falck. Po zakończeniu zadania każda jednostka otrzymywała kartę oceny a Ratownicy Medyczni Falck wskazywali im popełnione błędy lub inne techniki prowadzenia RKO.

Kolejnym zadaniem dla jednostek OSP z KSRG było zdarzenie masowe.

Całe zdarzenie oceniało i obserwowało 6 ratowników Medycznych oraz Komisja z PSP Przeworsk z Komendantem na czele.

Manewry zostały podsumowane i zakończone na płycie stadionu w Gaci. Podsumowania oceny dokonał bryg. Janusz Flak, oraz Ratownicy Medyczni Falck.

Wójtowie, władze powiatowe, komendanci OSP i PSP ocenili zakończone manewry na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym, merytorycznym i szkoleniowym.

http://www.ospgac.pl/galeriaszczeg/31

Galeria: