Dnia 23.10.2016r. w Domu Strażaka w Gaci obrady V Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Przeworsku. poprzedziła uroczystość wręczenia Sztandaru dla Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gaci, który został ufundowany przez druhny i druhów gminy Gać reprezentowanych przez Dh Lesława Stańko- Wiceprezesa ZOG ZOSP RP. Poświęcenia Sztandaru dokonali: Kapelan Krajowy Strażaków Ks. Prałat St. Bryg. Dr Jan Krynicki, Kapelan Strażaków Archidiecezji Przemyskiej Ks. Prałat Mieczysław Rusin, Członek Honorowy OSP Gać Ks. Prałat Stanisław Biegaj, Proboszcz Parafii Gać Ks. Wiesław Pytko.

Sztandar ZOG ZOSP RP w Gaci został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Wśród zaproszonych gości byli obecni: Dh Janusz Konieczny - Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP, Dh Stanisław Zając- Prezes Honorowy ZOSP RP, Lucjan Kuźniar- Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Tomasz Bury - Radny Semiku Województwa Podkarpackiego, Zbigniew Kiszka – Starosta Przeworski, Mariusz Pieniążek - Sekretarz Starostwa Powiatu Przeworskiego, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin powiatu przeworskiego oraz przedstawiciele instytucji i firm współpracujących z jednostkami OSP.

W Zjeździe uczestniczyło 64 delegatów reprezentujących zarządy gminne związku OSP z terenu powiatu przeworskiego oraz zaproszeni goście. Obradom przewodniczył Bryg. Dariusz Homa - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku. Zjazd podsumował pięcioletnią działalność Oddziału Powiatowego Związku, udzielił absolutorium ustępującemu zarządowi oraz uchwalił program działania na lata 2016-2021. Dokonano również wyboru nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, Komisji Rewizyjnej, Przedstawicieli do składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Delegatów na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

W skład nowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP weszli: Prezes Zarządu Dh Wiesław Kubicki (Zarzecze), Wiceprezes Zarządu Dh Stanisław Kłos (Przeworsk), Wiceprezes Zarządu Dh Paweł Wajhajmer (Gać), Sekretarz Dh Jan Telega (Zarzecze), Skarbnik Dh Marian Ceglak (Sieniawa), Członek Prezydium Dh Zbigniew Kiszka (Starosta Przeworski), Członek Prezydium St. Bryg. Janusz Flak (Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku) oraz Członkowie Zarządu: Dh Robert Brzyski (Adamówka), Dh Tadeusz Stącel (Adamówka), Dh-na Grażyna Pieniążek (Gać), Dh Antoni Pawełek (Jawornik Polski), Dh Stanisław Petynia (Jawornik Polski), Dh Józef Bochnak (Kańczuga), Dh Jan Byrwa (Kańczuga), Dh Jacek Sołek (Kańczuga), Dh Ryszard Wroński (Kańczuga), Dh Daniel Krawiec (Przeworsk), Dh Jan Wilk (Przeworsk), Dh Eryk Ceglak (Sieniawa), Dh Adam Woś (Sieniawa), Dh Zdzisław Chmura (Tryńcza), Dh Leszek Flak (Tryńcza), Dh Ryszard Jędruch (Tryńcza), Dh Jan Michalik (Zarzecze), Bryg. Dariusz Homa- Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Przeworsku, Pan Grzegorz Gdula- Dyrektor Biura TUW w Jarosławiu.

Dh Wiesław Kubicki, Dh Stanisław Kłos, Dh Paweł Wajhajmer zostali delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

 

Galeria: