Święta Cecylia jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno-muzycznych. Na tę okoliczność co roku Orkiestra Dęta OSP Gać organizuje uroczystość ku czci patronki muzyki kościelnej, które jest jednocześnie okazja do podsumowania rocznej działalności zespołu.

Tegoroczne ceremonia odbyła się już po raz dziesiąty, tym razem w dniu 4 grudnia 2016 r. i jak co roku poprzedzona została Mszą Świętą w kościele parafialnym w Gaci. Nabożeństwo w intencji zespołu, zmarłych muzyków oraz ich rodzin cerberowali ks. prał. Bogdan BOGACZEWICZ Dziekan Dekanatu Frysztackiego i Kapelan Strażaków Powiatu Strzyżowskigo, ks. Wiesława PYTKO Proboszcza Parafii Gać, ks. Paweł SAMBORSKI Kapelana KW, KM i JRG PSP w Rzeszowie oraz rodak o. Tarzycjusz Zdzisław CWYKIEL.

Druga część uroczystości odbyła się w Domu Strażaka w Gaci, gdzie dh Dariusz Homa- Kierownik Orkiestry Dętej i Wiceprezes OSP w Gaci przywitał zaproszonych gości.
Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Lucjan KUŹNIAR - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Tomasz BURY i Zbigniew KUŹNIAR, dh Wiesław KUBICKI – członek ZG ZOSP RP i Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, bryg. Daniel DRYNIAK - Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, dh Stanisław ZAJĄC – Prezes Orkiestry, długoletni Wiceprezes ZG ZOSP i Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Głównego ZOSP RP, st. bryg. Janusz FLAK - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, podinsp. Robert PIĄTEK – Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, Mariusz GRUDZIEŃ – Wiceprezes Rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA”, Marek KOSIOR –Dyrektor ds. Orkiestr PZChiO Oddział w Rzeszowie, dh Paweł WAJHAJMER – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Przeworsku i Prezesa OSP Gać, dh Tomasz HUC – Prezes Oddziału Rejonowego PCK HDK w Przeworsku, Mieczysław HOMIK – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gać, Mariusz PAWLAK –Sekretarz Gminy Gać, Edward JARMUZIWICZ – Wójt Gminy Adamówka, Wiesław OLBRYCHT Inspektor TUW w Rzeszowie, Adam CIEŚLA – Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Gaci oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych oraz małżonkowie i rodzice muzyków zespołu.

Dh Dariusz HOMA przedstawił sprawozdanie z działalności orkiestry w roku 2016, a następnie dh. Wiesław KUBICKI, Mariusz GRUDZIEŃ oraz STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA” zostali uhonorowani „Medalem 25-lecia ORKIESTRY”. W czasie swoich wystąpień zaproszeni goście podkreślali kunszt zespołu, wysoką jakość artystyczną, promocję miejscowości, gminy, powiatu i Podkarpacia podczas występów oraz społeczny, bezinteresowny wymiar działalności. Uroczystość zakończyła się koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Gać działającej przy GOK GAĆ.

 

Opracowanie: Ewa CIEŚLA

Galeria: