Ochotnicza Straż Pożarna w Gaci wraz ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Gminy Gać realizują projekt „Z nami bezpieczniej” dofinansowany ze środków Programu  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach projektu aż 15 osób z terenu naszej gminy uczestniczyło w Kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który pozwolił na uzyskanie tytułu „Ratownika” zgodnie z art. 13 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i tym samym uzyskanie najwyższego możliwego stopnia przeszkolenia w zakresie ratownictwa, który dostępny jest dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego.

Kurs był przeprowadzony przez pracowników Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie. Zajęcia odbywały się na terenie naszej gminy i trwał 66 godzin (25 godzin wykładów i 41 godzin ćwiczeń). Po ukończeniu kursu oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku w egzaminie końcowym, uczestnicy otrzymali dyplom ratownika.

 

 

 

Galeria: