W dniu 16 września odbyły się manewry międzygminne jednostek OSP z terenu gmin: Gać, Przeworsk oraz Zarzecze.

Galeria: