Orkiestra Dęta OSP Gać działająca przy GOK Gać po raz kolejny uczciła patronkę muzyki świętą Cecylię w dniu 19 listopada 2017 r.
Już po raz jedenasty zespół zorganizował uroczystość ku czci patronki muzyki kościelnej, które jest jednocześnie okazją do podsumowania rocznej działalności zespołu. Obchody rozpoczęła zwyczajowo Msza Świętą w kościele parafialnym w Gaci w intencji zespołu, zmarłych muzyków oraz ich rodzin pod przewodnictwem st. bryg ks. prał. dra Jana KRYNICKIEGO – Kapelana Krajowego Strażaków, którą koncelebrowali ppor. ks. prałat Bogdan BOGACZEWICZ – Dziekan Dekanatu Frysztackiego i Kapelan Strażaków Powiatu Strzyżowskigo, ppor. ks. prałat Tadeusz WAWRYSZKO - Kapelan Powiatowy Strażaków Powiatu Jasielskiego, senior ksiądz prałat Stanisław BIEGAJ – długoletni proboszcza Parafii Gać, ks. Wiesław PYTKO proboszcza Parafii Gać.

Następnie muzycy oraz zaproszeni goście udali się do Domu Strażaka OSP w Gaci. Podczas spotkania Kierownik Orkiestry podsumował działalność artystyczną w roku 2017, a główni dobrodzieje i łaskawcy zespołu w mijającym roku otrzymali od kierownictwa orkiestry okazjonalne podziękowania, będące symbolem wdzięczności dla wszystkich wspierających funkcjonowanie organizacji. Głos zabierali również zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podkreślali niezwykłą moc muzyki prezentowanej przez orkiestrę i jej wpływ na promocję formacji, miejscowości, gminy, powiatu, regionu oraz naszej Ojczyzny. Obchody zwieńczył koncert zespołu wraz z występem grupy choreograficznej mażoretek.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: księża, Lucjan KUŹNIAR - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Mirosław HAJNOSZ Dyrektor Biura, Poseł na Sejm RP Pani Anny SZCHMIDT – RODZIEWICZ, Tomasz BURY Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dh Wiesław KUBICKI – Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Rzeszowie, bryg. Krzysztof FILIP – Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP w Rzeszowie, dh Stanisław ZAJĄC – Prezes Orkiestry, długoletni Wiceprezes ZG ZOSP i Przewodniczący Komisji Kultury Zarządu Głównego ZOSP RP, Radni Powiatu Przeworskiego: Jacek PIENIĄŻEK, Janusz WAJHAJMER, Mariusz PIENIĄŻEK – Sekretarz Powiatu Przeworskiego, st. bryg. Janusz FLAK - Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku, podinsp. Robert PIĄTEK ,– Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Przeworsku, Grażyna PIENIĄŻEK – Wójt Gminy Gać, Radni Gminy Gać, liczni sponsorzy, dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych oraz małżonkowie i rodzice muzyków zespołu.

Opracowanie: D. Homa/ M. Wiśniowska

Galeria: