W niedzielę 4 października jednostka nasza świętowała jubileusz 110-lecia. Obchody rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Gaci w intencji strażaków. Po nabożeństwie pododdziały i zaproszeni goście poprowadzeni przez Orkiestrę Dętą OSP w Gaci przemaszerowali pod Dom Strażaka na kolejną część obchodów. W uroczystości wzięli udział Parlamentarzyści z Podkarpacia, władze szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego Związku OSP RP, władze szczebla wojewódzkiego, powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, władze samorządowe Województwa Podkarpackiego, Powiatu Przeworskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele samorządu gmin Kańczuga, Markowa, władze gminy Gać z wójtem Grażyną Pieniążek oraz reprezentanci sąsiednich jednostek OSP.

     Ceremonia rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości wiceprezesa OSP w Gaci Dariusza Homę, zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego, st. bryg. Janowi Ziobro. Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń za długoletnią i wzorową postawę w społecznej służbie. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa „ otrzymali: dh Andrzej Jakielaszek i dh Zdzisław Dubiel, Srebrny Medal „Za zasługi dla pożarnictwa „ otrzymali: dh Rafał Rogala, dh Marcin Drozd i dh Paweł Kojder. Brązowy Medal odebrali natomiast: dh Andrzej Wiśniowski i dh Wacław Szymkiewicz.

     W tym dniu poświęcono i przekazano do użytku lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla naszej jednostki. Dokumenty i kluczyki odebrali prezes OSP dh Paweł Wajhajmer i naczelnik dh Andrzej Filar. Dotychczas używany przez nas samochód przekazaliśmy na potrzeby jednostki OSP w Ostrowie.

     Kolejna część uroczystości odbyła się w Domu Strażaka gdzie imiennie powitano zaproszonych gości, a prezes honorowy dh Stanisław Zając odczytał rys historyczny. Później wręczono zasłużonym osobom statuetki z okazji jubileuszu.

     Zaproszeni goście w przemówieniach podkreślali ogromny trud walki z nieprzewidywalnym żywiołem, przez który strażakom ochotnikom należy się wdzięczność i szacunek mieszkańców całej gminy. Życzyli nam, aby powodów do strażackich interwencji było jak najmniej, a pomyślność i spełnienie dawały satysfakcję z podejmowanych trudów ochotniczej służby.

Galeria: