Klub HDK „SERCE SERCU” przy OSP w Gaci wicemistrzem II Edycji Turnieju Piłki Siatkowej HDK PCK woj. podkarpackiego.

27 lutego 2016 r. w Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Honorowych Dawców Krwi z województwa podkarpackiego pod patronatem Burmistrza Ustrzyk Dolnych, Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Prezesa Podkarpackiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie.

Oddział Rejonowy PCK w Przeworsku i powiat przeworski reprezentowały dwie drużyny z Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK „Strażacka Krwinka” z Sieteszy oraz Klub „Serce Sercu” z Gaci.

Najważniejszym celem jaki postawili przed sobą organizatorzy turnieju była przede wszystkim popularyzacja honorowego krwiodawstwa, a także propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz zdrowej, sportowej rywalizacji - komentuje Tomasz Huc Prezes OR PCK w Przeworsku. W turnieju wzięło udział 8 drużyn HDK PCK z terenu całego województwa podkarpackiego .Turniej został rozegrany systemem każdy z każdym, mecze odbywały się do dwóch wygranych setów. O zajętym miejscu decydowała liczba zdobytych punktów. Mecze rozgrywane były wg zasady fair-play i zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS. Nad przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie – wolontariusze: p. Krzysztof Lachowski, p. Czesław Luty, p. Andrzej Wawrzyniak i p. Grzegorz Osiowy.

W skład zespołu Klubu HDK PCK z Gaci weszli Marek Szewczyk – Kapitan, Paweł Szpytma, Adrian Rejzer, Marcin Matuszek, Piotr Lenar, Iwona Curkowicz, Robert Brożbar, Kamil Szpunar.

Zawodnik Piotr Lenar z Gaci został wybrany najlepszym atakującym całego Podkarpackiego Turnieju - z wielka dumą chwali się Zbigniew Sas Prezes Klubu HDK PCK „SERCE SERCU” z Gaci.

Krwiodawcy z powiatu przeworskiego nie tylko dzielą się swoja krwią ratując i pomagając innym ale również promują nasz powiat i poszczególne gminy na terenie całego województwa podkarpackiego.

 

Tomasz Huc

Prezes

OR PCK Przeworsk

Galeria: