W dniu 8 kwietnia 2016 roku w Domu Strażaka w Gaci odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju uczestniczyło:

- w I grupie wiekowej - 14 uczniów szkół podstawowych z Białobok, Gaci i Ostrowa

- w II grupie wiekowej uczniowie gimnazjum z Gaci i Dębowa 10 uczestników

-w III grupie wiekowej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych reprezentujących 5 jednostek OSP z terenu naszej gminy wraz z opiekunami: Alicją Kwiatkowską-Paluch, Renatą Wrona, Bernadetą Ruchała i Tomaszem Horodeckim.

Wśród uczestników mistrz powiatu z dwóch poprzednich lat w grupie I i II Wojciech Kuźniar.

Komisja - jurii w skład której weszli Prezesi, czy reprezentanci poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy której przewodniczył bryg. Bogdan Jarosz z PSP w Przeworsku, oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku bryg. Dariusz Homa, Prezes Honorowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP druh Stanisław Zając, Komendant Gminny Związku OSP druh Paweł Wajhajmer.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się następujące osoby, które to eliminacje odbędą się w Zespole Szkół Rolniczych w Zarzeczu w dniu 25 kwietnia br.:

Grupa I - szkoła podstawowa

Lp.

Imię i Nazwisko

Szkoła podstawowa

1.

RAJMUND DYRKACZ

Ostrów

2.

ZUZANNA STAŃCZYK

Ostrów

3.

ALEKSANDRA ADAMSKA

Ostrów

 

Grupa II - gimnazjum

Lp.

Imię i Nazwisko

Gimnazjum

1.

JULIA OLBRYCHT

Gać

2.

WOJCIECH KUŹNIAR

Gać

3.

MARIA DUDEK

Gać

 

Grupa III - szkoły ponadgimnazjalne

Lp.

Imię i Nazwisko

Przedstawiciel OSP

1.

PATRYCJA BIENIASZ

Mikulice

2.

DAMIAN CUŻYTEK

Ostrów

3.

KATARZYNA SZOŁEK

Dębów

Galeria: