„Święta Cecylia 2014 – zwieńczeniem jubileuszu 25-lecia”