AKCJA KRWIODAWSTWA KLUBU HDK PCK „SERCE SERCU” PRZY OSP W GACI

    W niedzielę 17 kwietnia, w Domu Strażaka w Gaci odbyła się akcja krwiodawstwa zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Serce sercu” przy OSP w Gaci oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie we współpracy z Oddziałem Rejonowym PCK w Przeworsku.

Niedzielna akcja była już kolejną zainicjowaną przez reaktywowany Klub Honorowych Dawców Krwi PCK „Serce sercu” przy OSP w Gaci. Oddać krew w specjalnie przystosowanym do tego autobusie, przyszli zarówno stali bywalcy, honorowi dawcy oraz ci, którzy zdecydowali się zrobić to po raz pierwszy.

Wcześniejsze nasze akcje odbyły się kolejno 25 kwietnia 2015 oraz 10 stycznia 2016. Przy pierwszej z nich zebrano 16,200 l krwi, gdzie było 54 osoby chętne do oddania krwi a pobrano od 36 osób. Kolejna była zorganizowana podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pojawiło się na niej aż 72 chętne osoby, a od 39 osób pobrano krew. Zebrano wówczas 17,400 l krwi.

Akcja poboru krwi w autobusie zyskuje coraz większe grono sympatyków. Wielu bowiem z krwiodawców ma trudności z dojazdem do stacji krwiodawstwa. Mobilne punkty minimalizują trudności w tym zakresie.

Podczas akcji krew oddało 51 osób – zebrano 22,950 l krwi. Chętnych do oddania było 67 osób, jednak nie wszystkie zostały zakwalifikowane. Równolegle odbyła się również zbiórka czekolad i soków na rzecz Domu Dziecka w Łopuszce Małej, które jeszcze tego samego dnia zostały przekazane dzieciom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji za wspaniałą postawę i bezinteresowną pomoc w ratowaniu zdrowia i życia.

Zapraszamy na kolejne akcje poboru krwi, które odbędą się na terenie powiatu przeworskiego.

Powrót