Obchody św. Cecylii

     W niedzielę 6 grudnia podczas uroczystej Mszy Świętej Orkiestra Dęta OPS w Gaci uczciła patronkę muzyki Św. Cecylię . Nabożeństwo w intencji muzyków oraz ich rodzin  odprawił ks. prałat st. bryg. dr Jan KRYNICKI –Kapelan Krajowy Strażaków w asyście ks. Wiesława PYTKO Proboszcza Parafii Gać, ks. Pawła SAMBORSKIEGO Kapelana KW , KM i JRG PSP w Rzeszowie i ks. prałata Stanisława Biegają. Oprawę muzyczną oraz obsługę mszy zapewniła Orkiestra.

Następnie obchody Świętej Cecylii zostały przeniesione do Domu Strażaka
w Gaci, gdzie dh Dariusz Homa- Prezes Orkiestry Dętej OSP w Gaci przywitała zaproszonych gości.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili:

 • Lucjan KUŹNIAR - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego,

 • Tomasz BURY -  Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,

 • dh Wiesław KUBICKI – Członek ZG ZOSP RP, Wiceprezes ZOW ZOSP RP w  Rzeszowie,

 • st. bryg. w st. spocz. Roman PETRYKOWSKI emerytowany Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP,

 • o. Marceli GĘŚLA - Gwardian Klasztoru oo. Bernardynów w Przeworsku,

 • ks. prałat Tadeusz GRAMATYKA – Dziekan Dekanatu Przeworskiego

 • ks. Szczepan BEMBEN – rodak,

 • Małgorzata KUCHARSKA – Prezes Podkarpackiego Klubu Biznesu,

 • Lucyna RYBAK – Dyrektor Biura Regionalnego TUW w Rzeszowie,

 • Wiesław OLBRYCHT – TUW

 • Zbigniew KISZKA – Starosta Przeworski,

 • Jacek PIENIĄŻEK - Radny Powiatu Przeworskiego,

 • dh Stanisław ZAJĄC – Prezes Orkiestry były wieloletni Przewodniczący Komisji Kultury ZG ZOSP RP

 • st. bryg. Janusz FLAK – Komendant Powiatowy PSP w Przeworsku,

 • bryg. w st.spocz. Jan KWOLEK,

 • podinsp. Andrzej ŻYGADŁO – Komendant Powiatowy Policji w Łańcucie,

 • nst.. Franciszek KANTOR- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego i Prewencji KPP w Przeworsku

 • podinsp. Robert PIĄTEK  – K-t Komisariatu Policji w Kańczudze

 • Grażyna PIENIĄŻEK – Wójt Gminy Gać, Prezes ZOG ZOSP RP w Gaci,

 • Lesław STAŃKO – Przewodniczący Rady Gminy Gać wraz z radnymi,

 • Szczepan KOZŁOWSKI – Prezes Banku Spółdzielczego w Łańcucie,

 • Grażyna WRÓBEL – Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Łańcucie

oraz dyrektorzy szkół, przedstawiciele lokalnych instytucji, podmiotów gospodarczych
i organizacji społecznych oraz małżonkowie i rodzice muzyków zespołu.

Po przywitaniu gości i wręczeniu pamiątkowych medali oraz statuetek w dowód uznani zasług i osobistego zaangażowania w rozwój, wspieranie i promowanie Orkiestry Dętej Osp w Gaci., dh Dariusz HOMA przedstawił sprawozdanie z działalności orkiestry w roku 2015, wymieniając takie osiągnięcia jak udział w:

 • VII OGÓLOPOLSKIEJ PIELGRZYMCE STRAŻAKÓW NA JASNA GÓRĘ CZĘSTOCHOWA, 26 kwietnia 2015 r.,

 • Obchody 150-lecia Straży Pożarnej w Przemyślu połączonych z Wojewódzkimi Obchodami Dnia Strażaka 30.05.2015 r.

 • XXIII Festiwalu Orkiestr Dętych OSP, zorganizowany przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który odbył się w dniach 5-6 czerwca 2015 r w Płocku.. W klasyfikacji ogólnej orkiestra zajęła 9 miejsce, na 19 zakwalifikowanych
  z ponad 800 orkiestr OSP działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Ceremoni zakończenia i gali medalowej XX Międzynarodowych Spotkań Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF (OLIMPIADA CTIF) OPOLE 2015,

 • 40-lecie koronacji Obrazu Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce w dniu 30 sierpnia 2015 r.,

 • IX Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP Województwa Podkarpackiego - Besko 2015,  zorganizowany przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz Wójta Gminy Besko, w którym w klasyfikacji generalnej zespół znalazł się na II miejscu,

 • 70-leciu Śmierci Władysława KOJDRA – Przeworsk 20 września 2015 r.,

 • 110-leciu OSP Gać – 4 października 2015 r.,

 • wizytacji Parafii Gać przez ks.Biskupa Adama SZALA.

Obchody świętej Cecylii zakończył koncert Orkiestry Dętej OSP w Gaci, podczas którego głos zabrali zaproszeni goście, a Pani Wójt Grażyna Pieniążek wraz z Radą Gminy Gać ofiarowała orkiestrze pamiątkowe przypinki z herbem gminy.

Powrót