XXIV Przegląd Regionalny Orkiestr Dętych OSP Częstochowa 2016

W dniu 3 lipca 2016 roku (niedziela) w Częstochowie odbył się ostatni z siedmiu turniejów w ramach XXIV Regionalnych Przeglądów Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych (półfinał mistrzostw Polski) z udziałem Orkiestry Dętej OSP Gać, która w przeglądach regionalnych (organizowanych co 2 lata) uczestniczyła po raz trzynasty.

Organizatorami przeglądu byli:

- Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

- Prezydent Miasta Częstochowy

- Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie

- Wójt Gminy Mykanów

- Gminne Centrum Muzyki i Tańca w Mykanowie

Uczestniczyło w nim 13 orkiestr reprezentujących następujące województwa: śląskie, opolskie, świętokrzyskie, mazowieckie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i podkarpackie. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach: marszowo-koncertowej i parady marszowej (orkiestra solo lub z mażoretkami/cheerleaderkami). Każda z orkiestr otrzymała dyplom  i pamiątkową statuetkę.

Wydarzenie zapoczątkował przemarsz orkiestr III Aleją NMP na Plac Biegańskiego, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie przeglądu. Po uroczystym przywitaniu gości i orkiestr, zespoły wspólnie wykonały kilka utworów, a następnie w wylosowanej kolejności prezentowały się na scenie. Regulamin zakładał prezentację trzech utworów, w tym jednego kompozytora polskiego.  Gacka orkiestra zaprezentowała: „Children of Schanchez” muz. Chuck Magnione, „Parafraza na tematy góralskie” muz. Edward Czerny, i „Bugler”s Holiday” muz. Michael Edwards. Ocenę końcową występu Orkiestr tworzyły: ocena gry w marszu oraz ocena koncertu konkursowego. Przegląd był jednocześnie kwalifikacją do  Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP, który odbędzie się w 2017 r. Czy Gacka orkiestra zakwalifikuje się do finału dowiemy się już n niebawem, ogłoszenie wyników nastąpi po 21 lipca 2016 r.

 

Powrót